Công cụ tính giá dự kiến Shopee

Công cụ có chức năng đưa ra mức giá theo các thông tin đầu vào của người bán; Các số liệu và công thức tính dựa trên chính sách của Shopee.

Kết quả thu được mang tính chất tham khảo/gợi ý/sử dụng so sánh, không phải là giá meDrop yêu cầu/ép buộc người bán hàng sử dụng.
Thông tin giá:
Phí dịch vụ phải trả cho Shopee:

Cố định

Phí sàn
2,2%
* Phí vận chuyển dự kiến
0,1%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường (+VAT)
5%
Phí áp dụng shop mall/yêu thích (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
3%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
2%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
10.000vnđ

Phí vận chuyển dự kiến Là mức dự kiến, tính trên tổng giá trị đơn hàng, giá trị thực tế sẽ có sự chênh lệch với mức này theo từng đơn cụ thể.
Sử dụng tốt nhất trên máy tính bàn (PC)
Giá nhập (1)
Giá bán lẻ (2)=(1)+(1)*%
Giá niêm yết (3)=(2)+(2)*%
Dự tính
Phí thanh toán(4)=(2)*2.3%
Freeship Xtra
Shop thường(5)=(4)+(2)*5%
Shop Mall/Yêu thích(6)=(4)+(2)*4%
Hoàn Xu Xtra(7)=(4)+(2)*3%
Freeship + HoànXu
Shop thường(8)=(4)+((2)*(5%+2%))
Shop Mall/Yêu thích(9)=(4)+((2)*(3%+2%))