Bán hàng trên Shopee phải trả những phí gì? | meDrop.net

Vâng, bán hàng online nói chung và bán hàng trên Shopee nói riêng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Người người bán Shopee, nhà nhà bán Shopee, ai ai cũng bán Shopee.

Người khoe lãi to, người kêu lỗ khủng.

Vậy, bán hàng trên Shopee phải trả những loại phí gì cho sàn? và làm cách nào để định giá bán không bị lỗ sau khi trừ các loại phí cho sàn Shopee?

1. Phí thanh toán

Phí thanh toán là khoản phí giao dịch cho mỗi đơn đơn hàng thành công (đơn hàng nằm ở mục "Đã giao") hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được Người bán/ Shopee chấp nhận "Hoàn tiền ngay" (trừ lý do Chưa nhận được hàng) đều được tính phí dịch vụ/ phí thanh toán / các loại phí khác (nếu có)

Trong mọi trường hợp, Người Bán chịu trách nhiệm chi trả Phí thanh toán.

  • Phí thanh toán được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được ghi nhận vào Ví Shopee của Người bán.
  •  Phí thanh toán được tính trên tổng giá trị thanh toán của Người Mua cho đơn hàng, bao gồm tổng tiền hàng và phí vận chuyển mà Người Mua thực trả.

Hiện tại, mức phí Người bán phải thanh toán cho sàn Shopee là 2%, được tính theo công thức

Phí thanh toán = 2% x (tổng tiền hàng + phí vận chuyển Người mua thực trả)

Ví dụ: Đơn hàng thành công gồm :

Sản phẩm A giá 15.000đ - số lượng 1

Sản phẩm B giá 36.000đ - số lượng 1

→ Tổng tiền hàng: 51.000đ

Phí vận chuyển 35.000đ

Người mua sử dụng mã giảm 20.000đ phí vận chuyển

→ Phí vận chuyển người mua thực trả: 15.000đ

Vậy, phí thanh toán = 2% x (51.000 + 15.000) = 1.320đ

2. Phí cố định

Phí cố định là phần trăm hoa hồng trích từ giá bán sản phẩm khi đơn hàng được thực hiện thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục "Đã giao" trên ứng dụng Shopee) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Từ ngày 01/09/2020, ngoài phí thanh toán giao dịchShopee chính thức áp dụng Phí cố định cho Người bán thuộc Shopee Mall. 

Phí cố định hiện tại chỉ áp dụng cho sản phẩm thuộc Shopee Mall.

Bán hàng trên Shopee phải trả những phí gì? - ảnh 1 | meDrop - Cộng động hỏi đáp bán hàng online

Tổng giá trị đơn hàng là tổng tiền hàng mà Người Mua tại Shopee Mall đã thanh toán, không bao gồm phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người Bán tại Shopee Mall phải thanh toán cho Shopee.

Mỗi ngành hàng sản phẩm sẽ có một tỷ lệ phần trăm Phí Cố Định khác nhau. Để biết được Tỷ lệ phần trăm Phí Cố Định cho các ngành hàng đăng bán của Shop, tải file tài liệu chi tiết phí cố định tại đây

3. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ áp dụng cho Người bán đang tham gia Gói miễn phí vận chuyển Freeship XtraGói Voucher Hoàn Xu Xtra

Phí dịch vụ được tính cho cho mỗi đơn hàng thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục "Đã giao" trên ứng dụng Shopee) hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được Người bán/ Shopee chấp nhận "Hoàn tiền ngay" (trừ lý do Chưa nhận được hàng) đều được tính phí dịch vụ/ phí thanh toán / các loại phí khác (nếu có).

3.1. Phí dịch vụ gói Freeship Xtra

Đối với shop thường, phí dịch vụ (đã gồm VAT) tính theo công thức:

Phí dịch vụ = (5% x giá bán/01 sản phẩm) * số sản phẩm

(Tối đa 20.000đ cho mỗi sản phẩm)

Đối với shop Mall và shop Yêu thích, phí dịch vụ (đã gồm VAT) tính theo công thức:

Phí dịch vụ = (4% x giá bán/01 sản phẩm) * số sản phẩm

(Tối đa 20.000đ cho mỗi sản phẩm)

Ví dụ: Đơn hàng thành công gồm :

Sản phẩm A - giá 50.000đ - số lượng 3

Sản phẩm B - giá 450.000đ - số lượng 5

→ Tổng tiền hàng: 2.400.000đ

Đối với shop thông thường, áp dụng 5% (đã gồm VAT) mỗi sản phẩm:

((5% x 50.000đ) x 3) + ((5% x 450.000đ) x 5) = (2.500đ x 3) + (20.000đ x 5) = 107.500đ

Đối với shop Mall và Shop Yêu Thích, áp dụng 4% (đã gồm VAT) mỗi sản phẩm:

((4% x 50.000đ) x 3) + ((4% x 450.000đ) x 5) = (2.000đ x 3) + (18.000đ x 5) = 96.000đ

3.2. Phí dịch vụ gói Hoàn Xu Xtra

Phí dịch vụ (đã gồm VAT) của gói Hoàn Xu Xtra được tính theo công thức:

Phí dịch vụ = (3% x giá bán/01 sản phẩm) * số sản phẩm

(Tối đa 10.000đ cho mỗi sản phẩm)

Nếu người bán đã tham gia gói Freeship Xtra, Phí dịch vụ (đã gồm VAT) của gói Hoàn Xu Xtra được tính theo công thức:

Phí dịch vụ = (2% x giá bán/01 sản phẩm) * số sản phẩm

(Tối đa 10.000đ cho mỗi sản phẩm)

Ví dụ: Đơn hàng thành công gồm :

Sản phẩm A - giá 50.000đ - số lượng 3

Sản phẩm B - giá 250.000đ - số lượng 5

→ Tổng tiền hàng: 1.400.000đ

Đối với shop chỉ sử dụng Hoàn Xu Xtra, áp dụng 3% (đã gồm VAT) mỗi sản phẩm:

((3% x 50.000đ) x 3) + ((3% x 250.000đ) x 5) = (1.500đ x 3) + (7.500đ x 5) = 42.000đ

Đối với shop sử dụng Hoàn Xu Xtra và Freeship Xtra, áp dụng 2% (đã gồm VAT) mỗi sản phẩm:

Phí hoàn xu = ((2% x 50.000đ) x 3) + ((2% x 250.000đ) x 5) = (1.000đ x 3) + (5.000đ x 5) = 28.000đ

***phí trên chưa bao gồm phí dịch vụ của gói Freeship Xtra

Bên trên là cách tính toán các loại phí bán hàng trên Shopee cho mỗi đơn hàng thành công, quả thật là một gánh nặng không hề nhẹ cho Người bán.

Làm sao để cài đặt giá bán không bị lỗ khi phải trừ quá nhiều loại phí cho một đơn hàng thành công như thế?

Rất đơn giản, meDrop.net đã cung cấp công cụ dự tính giá bán Shopee để Người bán có thể xem trước/ước lượng giá bán sản phẩm phù hợp sao cho "không bị lỗ" chứ chưa nói đến lãi, vì còn rất nhiều người bán hàng (như người viết) đang "bán cho vui""bán vì đam mê".

CỐ LÊN CÁC BẠN ƠI!

Cập nhập lúc 15:29 24/02/2021