Shop Mall | meDrop.net
Shopee Mall: các tiêu chí & quy trình xét duyệt
Shopee Mall: các tiêu chí & quy trình xét duyệt

Để trở thành shop Mall, người bán cần đáp ứng những tiêu chí cụ thể và trải qua quy trình xét duyệt thủ công của Shopee.

Chứng từ cần cung cấp để xét duyệt trở thành Shopee Mall
Chứng từ cần cung cấp để xét duyệt trở thành Shopee Mall

Để tham gia vào Shopee Mall, ngoài việc phải đảm bảo các tiêu chí về vận hành thì Người bán cũng cần cung cấp các chứng từ theo từng hình thức kinh doanh khác nhau theo yêu cầu.

Shopee Mall là gì? Shopee Mall có gì khác biệt?
Shopee Mall là gì? Shopee Mall có gì khác biệt?

Shopee Mall là danh hiệu Shopee dành cho các đối tác chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền phân phối các thương hiệu chính hãng của Shopee.