Mổ xẻ phí giao dịch Shopee

Công cụ có chức năng đưa ra các chi tiết mức phí người bán bị trừ khi bán hàng trên Shopee.

Các số liệu và công thức tính dựa trên chính sách của Shopee ở thời điểm hiện tại.

Thông tin đơn hàng:
vnđ
vnđ
Giá sản phẩm
Số lượng
vnđ
Phí phải trả cho Shopee:

Mặc định

Phí sàn
2,2%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường (+VAT)
5%
Phí áp dụng shop mall/yêu thích (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
3%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
2%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
10.000vnđ