Bài viết cùng tags "giấy tờ" | meDrop.net
Chứng từ cần cung cấp để xét duyệt trở thành Shopee Mall
Chứng từ cần cung cấp để xét duyệt trở thành Shopee Mall

Để tham gia vào Shopee Mall, ngoài việc phải đảm bảo các tiêu chí về vận hành thì Người bán cũng cần cung cấp các chứng từ theo từng hình thức kinh doanh khác nhau theo yêu cầu.